Майка ми - Соня Щуркова

Човекът  запознал ме със света,
човекът научил ме да пиша и чета!
Човекът който във всичко ме крепи,
който ще е с мен до последни дни!

Майка ми-най-святата на земята,
от нейната обич чувствам се облята!
Обич  по-искрена и по-нежна,
обич крепяща с надежда!

Най-добре съм в двете и ръце,
сякаш съм видяла всички светове!
Когато тежък ден си имал знаеш,
при Мама ще идеш да признаеш!

Като пред изповедник скъп,свят!
Разказваш ти, а уж не си веч млад!
Уж не си вечно детето малко,
но без Мама всичко веч е жалко!

Родната ти къща веч пустее,
щом майчината обич не те грее,
щом няма е вън пред вратата,
до заран чакаща жената!