Моята майка - Ивайла Иванова

Моята майка е мила и свята

и няма по-добра от нея на земята.

Признавам си, че силно я обичам

и името и с нежност аз изричам.

 

В живота ми тя за мен е всичко

а, аз съм и на света едничко.

Може би греша понякога,

но тя прощава ми всякога.

 

Мамо, искам винаги да си до мен

и да те гушкам всеки ден.

Имам нужда от твоята топлина,

ти си моята опора във света.