НАШИТЕ МАЙКИ -  Иван АНТОНОВ

На майка ми

 

По гърба на хълма

жените правеха поклони сякаш

исамо те, разбирайки обряда,

заклинаха пред себеси земята.

Издигаха мотики като жрици

ислънцето изтегляха в пръстта корава,

копаеха жените - наши майки

под сянката на птиците

непризнатата си слава.

И в дланите попукани

от дъжд и вятър

поникваше надеждата им, че наесен,

преди да дойдат дъждовете хладни,

ще засвети плод

ище узрее песен.