За теб... -  Симеонка Хаджиева-Стикс

За теб...майко,

кули от злато би трябвало

да построя за благодарност!

А не когато тъжна си...

неразбиращо гръб да ти обръщам!

За теб...майко,

би трябвало да съм идеалната и

обичаща дъщеря, но не съм....

и много съжалявам!

Такава съм каквато

не бива, но ти

знаеш добре, че идеални няма!

За теб...майко,

всеки един ден бе нужно

да жертвам,

но уви не спрях да бъда егоист!