ПРЕД ТЕБ КОЛЕНИЧА - Галина Москова

Омесих  погача от Слънцето

в тихата дрямка на мама.

По челото вече набръчкано

сънят ми нежнозапява.

И търсим пламък в очите си

с чудния изгрев край ручея,

стъпвайки боса на пръсти,

родена в песента на авлига.

Чутовна ще бъда пред рая,

молитвен олтар за душата ти,

с везана риза орисана

с тебе ще бъда до края.

Сълзите прегърнах аз тихи

в пресъхнал извор от мъки.

Целуната от твоите хубости,

пред теб коленича, о,Господи!

Пред теб коленича! О, Господи

целуната от твоите хубости!

Впресъхнал извор от мъки,

сълзите прегърнах аз тихи.

С тебе ще бъда до края

с везана риза орисана,

молитвен олтар за душата ти,

чутовна ще бъда пред  рая!

 Родена в песента на авлига,

стъпвайки боса на пръсти,

с чудния изгрев край ручея,

търсим пламък в очите си.

Сънят ми нежнозапява

по челото вече набръчкано.

В тихата дрямка на мама

омесих погача от Слънцето.