Телефонът - Виолета Терзииванова

Телефонът- моят ням спасител

с  тънка жичка свързва ме с дома.

Разкажи ми нещо, мамо, разкажи ми!

Наранена пак съм и сама.

Цъфнаха ли алени гергините?

Пак ли плаче  старата чешма?

Чука ли в прозореца кайсията,

още ли ме вика у дома?

Още ли във плевника се крием

аз и батко в ароматните треви?

Сламка само ,мамо, изпрати ми!

Щом я сдъвча няма да боли!

Старата коза пак две родила, казваш.

Второто си кръстила на мен.

Не , не плача , мамо , ти разказвай,

слънчице на трудния ми ден!

Неуместна , несъвместна и ранена

те целувам, мамо, ще се чуем пак!

Има ли те теб за мене има

в  бурите спасение и бряг!