БЯЛА ИКОНА - Петър Ванчев

Майчице, моя, още не тръгвай!

Онзи свят не е място за тебе.

Този свят земен ни толкова лъга,

ала ти си ми вечно потребна.

Твоите ягоди кой ще ги гледа –

капки рубини в лехата зелена!

Майчице моя, лицето ти бледо –

бяла икона свети за мене!

Толкоз години ти ми сияеш

в тъмните нощи, в мрачните дни.

Господ отваря портите в Рая,

ала до мене ти остани.

Нека целуна челото ти само,

твоите сребърни меки коси.

Майчице моя, още е рано –

роса по тревата за тебе роси!