Спомен - Петя Христова  

Вземам отново в ръце                                                                                              

този прашен,стар  поостарял албум                                                                                                               

с радост ми нашепва ми                                                                                                             

за отминалите светли щастливи дни.                                                                                            

 

Младо девойче,щастливо                                                                                                                                                        

живее щастливо в селски дом                                                                                                                                                                                             

изпълнен с неизмерна обич                                                                                        

и с безброй огромни мечти.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Майка грижовна насреща                                                                                                           

помага на нея с любов                                                                                                                       

да може дъщерята скъпа                                                                                                                 

да поеме по съдбовния път.