НА МИЛАТА МИ МАЙЧИЦА СВЕТИЦА - Николай Ризов

И всички

сме обречени

до края на


от Господ

отредения ни

път

 

да вием

по женицата

окаяна

 

дарила ни 

със свойта 

кръв и плът...