ОТ ОНЯ СВЯТ - Добромира Тюркеджиева

Духа ти викам, мамо.

Духът ти се завръща.

Ръце ли ме прегръщат,

или си призрак само?

Докосна ли със устни

челото ти мъртвешко,

смъртта целувам, мамо.

Прости ми всички грешки

и слабостта човешка.

Във миговете тежки

бъди добър дух, мамо!