Липсваш ми - Кристина Тотева

Липсваш ми...ужасно много

И не спира да боли.

В тревога дните си отиват

и липсваш, липсваш ти.

 

В небе ли се превърна,

за да ме гледаш с всеки идващ ден?

Или в звезда се подслони,

за да даваш утеха на мен?

 

На кого майко да кажа?

На чие рамо да склоня глава?

Кой да ме утеши, когато съм тревожна,

когато плача и тъна в тишина.

 

Ти...изчезна, невидимо, тихо, самотно.

Стопи се като гореща сълза.

Потъна в нищото, когато имах нужда

да си до мене и да галиш моята ръка.

 

Майко няма на кого да кажа.

Върху листа ще го пиша, само това.

Буквите с мъка и сълзи ще изписвам,

защото теб те няма,  теб те няма до мене сега.....