Ако може - Кристина Тотева

Ако можех да те вдигна от леглото

и да влея сили в твойта гръд.

И да дишаш, майко, да дишаш защото

имам нужда от утехата на твоята гръд.

 

Ако можех земята да разкопая

и да те извадя от черната и паст.

Ще дам живота си дори, за да изтрия края

и да не ти тежи пръстта и черният кръст.

 

Ако можех със сълзи да те върна от рая,

да те прегърна, както някога мене и ти.

Да те извадя от вечната ти стая

и да кажа: „Прегърни ме, прегърни...“

 

Ако можех, майко...

Ако можех...но прости.....