МАЙЧИН СЪВЕТ - Пламен Парнарев

Ако си прибрал

Надежда

от пътя на някой,

който би трябвало да я намери…

И си жив, навярно

защото още пътуваш

до мястото, където я очакват…

 

То вземи късче вятър

от дланите на градския просяк.

И ъгъл от последната зима,

изписала очите му.

Но не гледай в неговото слънце.

 

Защото ще ослепееш

от толкова добрина.