СЪЛЗИТЕ  НА  МАМА - Мариана Праматарова

Тази сутрин майка ми е плакала –

видях следите по страните й.

За мен е плакала, за нас –

от обидите на другите е плакала.

Защо ли майчините сълзи парят

повече от въглени в жарава?

Защото има хора, за които

майчините сълзи нищичко не значат!

Изтрий сълзите, мамо!

Те, не заслужават!