МАМА - Илко Илиев

Тия ръце, уморените,

като земята напукани.

Свидните, благословените -

люлка за птици загукали.

 

С тая усмивка, прежалила

дългите нощи, безсънните:

огън отвътре подпали ме -

няма ли, майчице, съмване!

 

Греят очите ти, сините,

свети лицето ти, милото...

Нежно се рониш с годините -     

чиста Душа във горнилото.