СПОМЕН ЗА МАМА - Никола Апостолов

                                            Животът

                                            ни тука не спира

                                            и корен в земята си пуска.

 

                                            А само

                                            човекът умира

                                            и тъжен живота напуска.

 

                                            Безкрайно

                                            е времето само

                                            и всичко със пепел зарива.

 

                                            Запомням

                                            очите ти, Мамо,

                                            кагато ме мракът покрива...