Най-добрите ръце - Виолета Бедринова

                                     За ръце, които са вплетени  с  обич

                                         съм прочела  безброй  редове.

                                         Днес  реших  за ръцете на моята майка

                                         да напиша  накратко, в стихове.

                                      Те са грапави, възрастта си личи,

                                          но са истински, най-добрите ръце!

                                      Топлината  от тях  на  талази струи.

                                           Добрината в  тях се е вплела,

                                             в тези  две -тъй човешки ръце!

                                            Те разказват, няма  смисъл да питаш

                                             и  са скрили  във своите пръсти

                                             майчина обич и безброй  добрини.

                                             За ръцете на моята  майка реших,

                                              да напиша но в очите ми  дъжд  заваля...

                                             Този дъжд е с любов пренаситен! 

                                             За ръцете ти грапави, мамо, ми домиля!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43