In memoriam - Стефан Стефанов

Измама

на храма -

уж има мама.

Но мама няма -

яма

няма,

куп пръст

и кръст.

Не поклонение,

но преклонение.

Не разведрение,

но примирение.