НА МАЙКА МИ - Дарина Душкова

                        Колко бързо минават годините,

                            колко бързо пораснах, нали?

                            Колко бързо отлитнаха дните ми,

                            на детинството светлите дни!

                   Мила мамо, аз виждам в косите ти

                   сякаш жилчици бели от сняг,

                   как проблесват в косите годините

                   през които тъй волно растях.

                            Аз пораснах, минават годините

                            и в косите ти сняг се таи,

                            но съм с теб аз и в мен, мамо, виждаш ли -

                            в мене твоята младост открий!

                   Аз съм твоята младост и щастие

                   и със мене пак млада си ти,

                   все така ще минават годините,

                   в топлината на твоите очи!

                            Все така ще минават годините

                            и по твоя път аз ще вървя!

                            Мила майко, за мене си пример

                            с твърди крачки аз идвам след теб!