Обратната страна на снимката -  Нели Арнаудова

В сърцето ми  потекоха сълзи 

Заудряха копита

Препускаха по моя калдъръм

Към светлинката в липите

 

На прага й седеше самота

Изплакани белееха очите 

Прегърна ме земята спря 

 

Разказах й за света

Със студените сгради

За живота 

Който оставих с дъщеря си

 

Тя ми попя ,пови ме с нощта...

Събудих се в рая

И помечтах