МАЙКА - Дида Димитрова

Взирайки се в твоите очи,

събрали  добротата на света,

в посивелите от времето коси,

в отрудените , възлести ръце,

кротко полегнали на колене,

с душата и сърцето си,

чувствам ти умората,

оставила следа дълбока,

по обветреното ти лице,

и тежестта на годините

върху старчески

приведените рамене...

Затова , с дълбок поклон ,

пред теб заставам усмирена,

и искам да ти кажа само,

моето голямо , синовно ,

„ Благодаря ти МАМО”,

Благодаря , че съм те имала ,

че си ме родила

и отгледала с любов ,

че топлина и обич си ми дала,

и всичко онова ,

което съм сега...