На мама - Нели Арнаудова

Колко са стари ръцете ти, мамо!

Набраздени с поуки, ме галят.

Малка съм, пиша по пясъка,

с вятъра викаш моето име

и коленете ти ме приспиват...

 

Будя се.

Колко са стари ръцете ти,мамо

колко са мили!