ХЛЯБ НАШ НАСУЩНИ - Николай Ризов

          И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови,
          и го разчупи и като го даваше на учениците, 
          рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.
                                                    Матей (26:26)

Казваше
майка ми-
полу-
сляпата
баба

Господи

да мога
поне
да виждам
хляба