10 АПРИЛ,  КОГАТО ОТЛЕТЯ МАЙКА МИ - Николай Ризов

Отвори
дъще моя
на балкона
вратата-

баба ти

да влезе