НУЖНА СИ МИ, МАЙЧИЦЕ... - Христина Николова

Нужни са ми, майчице,
очите ти добри,
ръцете ти обичащи,
белите коси...

Нужни са ми, майчице,
топлият ти глас,
погледът ти нежен,
звънливият ти смях...

До мене беше, мамо,
в детските ми дни,
в глупавите грешки,
в смелите мечти.

Нужна си ми, майчице,
като въздух и вода,
като вятърът на чайките
и на житото дъжда.