10 ДНИ ОТКАКТО... - София Милева

Няма я и в къщата е пусто...

Вече няма музика. Не смеем да я пуснем...

Шаловете черни задушават.

Дните ни са спрели. Без нея не минават...

 

Гледаме се тихо със баща ми

и е... неудобно да говорим...

Вече седмица не сме заспали,

мракът сочи ни като виновни...

 

Майка ми е вътре във земята,

но струва ми се все, че се прибира...

Идва си от работа, горката,

после във съня ми пак умира...

 

Гледам като луда към вратата,

сякаш всеки миг ще се отвори...

Няма. Мойта майка е в земята.

Десет дни откакто я зарових...