МАРИЯ - Ирина Николова

Една жена с име на светица,

отгледала сама своите дечица.

Дарила ги с ласки, обич и вяра

и ден и нощ ги обичала без мяра.

Една жена, работила без умора

и ден и нощ и в къщи и на двора.

Учила децата си да вярват в доброто

и да се борят и бягат винаги от злото.

Една  жена и майка, истинска светица,

която днес има нужда от вяра и водица.

Страдала, плакала, вярвала и обичала,

но от Бог дори за миг не се отричала.

Мъка и радост в нея се преплитали, 

а годните една след друга отлитали.

Вместо да играят и скачат на въже,

животът превърнал децата в мъже.

Предала им своя ум и добри нрави

и се молила да са щастливи и здрави.

С години очаквала блага и радостна вест

и кръстила дори сина си с име Благовест!

Наследили те нейния характер благ,

 а тя винаги ги чакала на своя праг.

Посрещала ги с радост още от вратата

и искала да са най-щастливи на земята!

Сълзи пред синовете си тя не проливала,

а с цялата си майчина обич ги заливала.

Вдъхвала им все вяра за живота нов

и ги дарила с много майчина любов!