ПЛЮНЧО - Лилия Ганева /halfangel/

 

Моят малък плюнчо,

лигльото на мама –

хлъзгаво сапунче,

рита под юргана,

че му е отрано

дупата насрана,

бузките одрани,

са от ноктарани.

 

Тате ще го гушне.

Мама ще го цунка

в тая непослушна

хлъзгава муцунка.

После, все по хладно,

идва и млекцето.                   

Цяла вечер гладно

спало е детето.

 

Бързо пелените

в коша ще завием.

Нека да са скрити,

в него, под хартия.

И накрай, доволен,

плюнчо ще се смее,

като птичка волен.

Тъй ще си живеем.