ТЕСТОВЕ - Иван Савов

Влиза учителят бързо във клас –

купчина листи пред всеки от нас –

тестове трудни, тестове лесни,

някои са радостни, други са бесни.

Отговор има, знаеш ли го ти,

вярната буква бързо огради!

Трябва да се учи, трябва да се мисли,

трябва да изпишеш всички тези листи.

Класът е притихнал, време не остана,

часовникът щрака и белята стана:

времето минава, химикалът свърши.

Туй контролно трудно как ще го довърша?