* * * - Йонко Бонов

Коварство

Трънче проникна под кожа -
стъпка коварна, чевръста,
заповед даде велможа -
мигом отрязаха пръста.

 

 

Мечта
Мечтае идиота
за власт и слава безгранична
и озова се в Първа рота
на клиника психиатрична.

 

Съвместимост
В басейн, препълнен
със акули,
виреят само
кръгли нули.