* * * - Йонко БОНОВ

От учтивост
От учтивост май попрекали
и фатално бе това.
Вместо шапка да свали,
смъкна своята глава.
Да наместиш капа не е драма,
ала за глава свалена
път обратен няма!

 

Печалба
Лист отбрулен -
пада злото
в нечии ръце,
вярвайки си от сърце,
че шестица е от тото.

 

Безнадеждност
Как може да схване,
че е добре, общо взето,
очи да повдига с добро
към небето,
щом за звездиците даже
"Оголени зъби на вълк са!" -
готов е да каже?