Едно момиче от града - Беатрис Богданова

А съм яка кака

на всички в устата,

но на никого в краката.

Да не се обличам аз оскъдно,

това ще бъде толкова престъпно.

Често падам си по по-богати

и предпочитам те да карат Мазерати.

На почивки по Хавай,

където да предлагат вкусен пай.

Това е моята мечта,

дано да се окаже и съдба

на едно момиче

от покрайнините на града.