Миниатюра 7 - Георги Сталев

Един кокер шпаньол

явно бил е на зор

и в градинката цветна

най-безсрамно приклекна.

Ах, ти, пес невъзпитан,

/ или просто тъй си възпитан/

как можа така сред цветята

да си пуснеш  л.................а.

А той гледа, примигва,

после май ми намигна,

облекчен вече доволно

хукна презглава волно!

 

/ Моля, собствениците на тази порода кучета

да не се обиждат!/ - авторът.