СТАТУС - Пенчо СИМЕОНОВ

 

                                                            Отклонения

                                                         в кръвното –

                                                                    намаляваме питиетата.

 

                                                         Отклонения

                                                         в храносмилането –

                                                                   намаляваме и  мезетата.

                           

                                                            Отклонения

                                                         в дишането –

                                                                   спираме цигарите.

                                                 

                                                            Отклонения

                                                         в половата система –

                                                                   секса – като при старите.

 

                                                             . . .

 

                                                         Без отклонения

                                                         в кожа и кости –

                                                                    не намалява обичта ни,

                                                                             Бог да ни прости!