КАМЪЧЕТА - Иваничка Колева

Две кръгли камъчета бели

се влюбили щом се видели

и толкоз много са се чукали,

та целите са се напукали.