Е П И Г Р А М И - Борислав Ганчев

СЪВРЕМЕННА ФАУНА

Човекоподобните маймуни (примати)

са с все по-отесняващи хабитати,

но затуй пък множи се в днешния век

видът – маймуноподобен човек.

 

ФЕРМЕРИ ЗА ШОУ

Работни сме!

С нас кой ли ще се мери?

Напъна се и мало и голямо –

да стават искат всичките фермери...

Да стават, ама в шоу ако е само.

 

ВИРТУАЛНА СЛУКА

Всеки лесно ще забележи –

от риби с разни размери

гъмжат социалните мрежи...

Блажени бракониери!

 

ПОЛИТКЛАСИКА БГ

Един „дрескод“ на мода е у нас

и всеки стриктно спазва протокола –

щом някой тук се облече във власт,

тогава лъсва истината гола.