КАТЪРСКИ НЕВОЛИ - Борислав Ганчев

На село, в някакъв яхър,

живееше един катър.

Катър кадърен беше той

и товара мъкнеше без бой,

че нямаше вроден инат

като магарешкия брат.

Пред мостове и пред врати

веднъж не се заинати.

Катър от класа е все пак.

Да върши магарии как?

Ала въпросният катър

си имаше един кахър:

от бранша разните колежки

отбягваха го и с насмешки

подире му пръхтяха всички –

кобилки врани, магарички... –

че по причини обясними

да станат на катър любими

е скука.

Ех, катър от клас е,

но насаме в яхъра пас е.