ЛЮБОВНА ПРОФИЛАКТИКА - Росица СТАНЕВА

Една случайна дама с един случаен мъж

се срещнали случайно...Валял случаен дъжд.

Къде ли да се скрият?Случайно зърват те ,

че струите ги бият пред входче на хотел.

Мъжът не бил случаен, а фрашкан със пари,

пък дамата мечтаела за него –до  зари.

Поканил я той в бара -  да влезат за кафе,

капки отвънка дращели случайно , тъй без цел.

Кафето не ги стоплило,намокрени до кост,

те мръзнели и стигнали до извод твърде прост.

Та тръгнали по стълбите случайно. За какво ?

Случайно взели стая ,ала с едно легло.

Случайно друга нямало.Отвън дочул се гръм.

Свалили всичко мокро те-лежали тъй без сън.

Мълчали дълго двамата – стените са с уши,

мъжът с целувки дамата случайно изсушил.

А тя се отплатила –във мрак като каймак,

така го изпотила ,че пъшкал като влак.

Ах,неслучайна практика между жена и мъж,

любовна профилактика срещу простуда в дъжд.