Тежко му на кантара електронен - Петър Донкин

Тежко му на кантара електронен 

Тежкó им на телесните ми части,
ако дърветата раждаха пасти.
 

Тежкó ѝ на душата ми клета,
ако дърветата раждаха кюфтета.
 

Тежкó им на кръвните ми граници,
ако дърветата раждаха баници...
 

Но най-тежко му на кантара електронен,
като накрая му се кача сит и... многотонен!