Елегия за ключа - Ваня Велева

Поднесоха ми нов-голям и мек.

Но примирих се с таз прокоба.

И казах си:“Абе, човек,

поне ти се събира в джоба“.

Но щом го вкарах, изкриви

осанката си достолепна.

Огъна се и се реших-

зарязвам го- окото ми  не трепна.

Смених го с дребен след монтаж

и нямам никакви илюзии.

Дори на горния етаж

прослави се- добре ми служи.

Затуй за вас да уточня-

размерът му щом е удобен

на бравата и провървя.

Скъсява се и срокът пробен.

Избирайте го по състав-

по твърдичка да е сплавта му.

След ползване нали остава прав?

А дългия? Мир на праха му.