ПОД СТРОЙ - Йорданка Радева

Стана Петльо още много рано,

а вън тъмница хладна още беше.
Перчем си среса сръчно, само
за пазара там поне да се хареса.

После вън излезе, на стобора,
позата зае, гласец за да извае.
И се провикна като за стотина,
та чак от къщи чу го чичо Славе.

После кокошките навън подбра,
на събрание им лекция изнесе.
Как строени във колона ей така
пред него с песен към пазара те са. 

Чу се бързо с кокошата мълва,
пред него се строиха даже други.
От съседните дворища тука чак
прииждаха кокошки в строя чуден.

Петльо герест  стъпва трака- трак,
с гордост той перчема си развява.
Ще напазаруват даже…. още как,
всички слушат, той пък повелява