Лакомник - Николай Веселинов Стоянов

Едно момченце изгладняло

налапало кюфтенце цяло.

От лакомия то така преяло,

 че чак се разридало.

 Не минал ден и ето пак

 разплака се детето чак,

То искало да влезе в кантата със сладолед,

но да бъде той залят със мед.

Не щеш ли паднал малкият юнак

и кантата – отгоре му катокалпак.

Олелия вдигна се голяма,

от кухнята дотича мама.

Зачуди се във този миг -

да му помогне ли

или да го дари с плесник?!

Затуй от този ден

момченцето не иска да е фен

на лакомията голяма,

че пак ще го поступа мама!