НЕЕЛЕКТРОННО - Тодор Билчев

Електронни сме вече от всички страни.

Електронни са малките наши мечти.

Електронно се любим. И тъй се множим.

Електронно се раждаме. Даже и спим.

 

Електронно почиваме. И работим.

Електронено може да се уморим.

В електрони душата ни се превърна.

Неелектронно не мога да те прегърна.

 

И в кръчмата даже, когато отидем,

електронна сметка пред себе ще видим.

Неелектронно само дето остана

искрящото вино, шумящо в стакана…