ВЪПРОСИ ПОЕТИЧНИ С ОТГОВОРИ НЕПРИЛИЧНИ - Тодор БИЛЧЕВ

ВЪПРОС КЪМ МУЗА                                                 ОТГОВОР

 

След колко ли питиета                               Ми-и-и, колкото повече питиета,

можеш да родиш поета?                             толкоз по-много бездарни поети.

 

ВЪПРОС КЪМ РЕДАКТОР                                        ОТГОВОР

 

Може ли жена да стане поетеса,                 Може. Ако е грозна и стара.

без да е била тя никога метреса?                 И какво е живот не разбрала.

 

ВЪПРОС КЪМ ПЕНСИОНИРАН ПОЕТ                  ОТГОВОР

 

Младите поети дали не остаряват,                Не. Те винаги млади се раждат.

щом, че са стари, никога не заявяват?           А, остареят ли, не се обаждат.

 

 

 

П О Е Т И Ч Н И   Р А З М И С Л И

 

 

Колко трябват питиета,

за да се роди Поета?

*

Дали му казват още млад поет,

когато стане на осемдесет?

*

Сигурно затуй поети няма стари,

защото, със Духа си, те умират млади.

 

 

 

ЕРОТИЧНА ФИЛОСОФИЯ         ФИЛОСОФСКА ЕРОТИКА

 

Всяка жена е загадка, а               Всяка усмивка на жена към

всяка среща с нея -                       мъжа е закана, а всяка среща 

схватка.                                           с него – забрана.

 

Всеки поглед на жена към          Всеки поглед на мъж към

мъж е покана, а всяко                 жена е случаен, а замислянето

мъжко замисляне – закана.        на жена – фатално трайно.

 

Всяка дума на жена за мъж         Всяка мисъл на мъж за жена

е откровение, а всяко чуване       е цинизъм, а всяко женско

на думата от мъжа–задължение. досещане – садизъм.

 

 

                                                                                                 Тодор   БИЛЧЕВ - Русе