ДЪРВАРИ - Божидар Коцев

Гората девствeна с какво се слави?

Че там дърветата умират прави

В гората пък, в която влизат хора,

дърветата умират от топора.

 

На мястото на лесове вековни

днес има пустош. Хора са виновни.

Легенда зная за дървосекача,

дошъл при нас от зоната на здрача.

 

Изпратил бил го лично Сатаната

човешката ни алчност да пресмята

и майката земя, за нас светиня,

със сили зли да стори на пустиня...

 

... Секат дървета много стари

човеци канари – дървари,

с огромни брадви остри, тежки,

в леса прокарват път човешки.

 

Не щеш ли, спря се там човече,

дошло от някой град далечен,

пред млад дървар с най-яка брадва,

на горски труд да се порадва.

 

„Какво си зяпнал? Не е лесно! -

в ухото му дървар друг кресна. -

Ако ти стиска, сам опитай!

В противен случай се омитай!”

 

„Защо пък не! Но дай секира!

Дървото ей там на баира

ще отсека сам за минути!

В рода дървари сме прочути!”

 

Тъй дребното човече рече,

а от носа му кръв потече.

„Ей, чухте ли що каза тоя,

че щял да отсече секвоя *!”

 

Извика смаян бригадирът:

„Я дайте тук една секира!”

И в миг се трупнаха мъжете

с манари шест кила в ръцете.

 

Мъникът смигна им с окото,

с манара спря се пред дървото,

със ствол трихилядогодишен

и рече тихо с глас възвишен:

 

„Сега ми засечете време,

дървото час ще ми отнеме,

преди да падне на земята.”

Кълвач зачука по кората.

 

Замахна със секира тежка,

а всички гледат го с насмешка..

„Ряз-тряс...” – захапа острието.

Не мина даже час и ето...

 

О, Боже, рухна там дървото!

А оня се не бил изпотил!

„Къде дърва си секъл скоро?” -

дървар попита ококорен.

 

Мъникът се засмя: „В Сахара.

Там дядо ми живот изкара.”

„Че там дървета, друже, няма!

Пустиня е това голяма!”

 

Върху една съседна бука,

преместил се, кълвачът чука.

„Да. – рече странното човече. -

След мен дървета няма вече!”

 

.Гората стара с жал въздъхна.

Забуха бухал. Вятър лъхна.

Човекът брадвата остави

и в път неведом се отправи...

 

* СЕКВОЯ – Иглолистно дърво до 110 метра височина и дебелина на ствола до 10 метра. Живее над 3000 годиниш.