Мъж да си в България - Еми Авджиева

Я сам шоп и от мене по убав нема,

оти сакам да рипам до момите на оро.

И окам и лалечам у София голема

и тражим мойта макя дека е по дворо.

 

Утепница плава маке, за нея ке умрам!

Утепница, братино и девойкя убава!

За нив у краю Трънчански морам да одам.

Надам се црна мачка патот да не пресекува.

 

Шъ връъ у тетка и укье, оти пърцуца имат.

С влашка пукница убава яко шъ съ мртвосам.

Ситно оро шъ друсна, клаповци да изтропат.

И невеста арна шъ мачкам, доде каталясам.

 

Ваааа, от Аскуу до Арманли по ханцунг отюам.

С ръкити у джобити жа върим да са фиркаме.

Кък жа върим без ляб, на тебе хортувам!

Нимой рива, с карпуза и каун на Кенана сме.

 

Въй, батката от мурету напрау ма разби.

Разрива ма тоз чуек с ино юзче рикийка.

На Слънчака да ма води да пиим до зори

с идна облякана в дънкито бургазлийка.

 

Ко стаа у Варна бе пич, ко са киризиш?

Муфтиш и са лашкаш, мискинин наквасен!

Трупясай са на тюфлека, че ша окепазиш!

Ко са суркаш, льохман хамав, смарангясан!

 

Българийо, ти мила, ти скъпа родино!

Мъж да си само и да ходиш по тази земя!

На трапезата да прелива от ракия и вино,

музика, жени и всичко, дето не мога да изброя.

 

Автор: