Снощно - Илия Деведжиев

Реката шумоли, тече и влачи нещо като DJ, зациклил в безнадежден луп.

Нощта изтрива петънце горещо от на деня изчезващия труп.

Дежурно, вяло, щрайхът на щурците подема темата си вдън треви

“и одма равапсатват си щурпите”, абсурдът блее, тъмното гъмжи,

и нощни пеперуди лампа рони, попуква камък, охладнял насън...

 

Навярно бирата напрегнато ме гони в такава доба да стърча навън.