Мъдрец, крава и птичка - Илия Точев

(по сюжет на анекдот)

Веднъж един античен философ,

прочут навред със своята любов

към знанието, книжните дела,

да се разходи малко пожела.

Върви мъдрецът, пълен със възхита,

на всяка крачка спира и се пита:

-Природата възвишена не е ли?

Във нея всичко има свойте цели

и свое място, служба и задачи.

Човекът само трябва да я тачи,

да й въздава вечна слава!

И в този миг видя пасяща крава.

-Но ето – и природата греши!

Защо ли Зевс не вземе да реши

на тази крава и криле да сложи?

А разни безполезни птички божи

безсмислено хвърчат напред-назад.

Не е добре устроен тоя свят! 

мъдрецът учена глава поклаща.

Но ето – само миг подир това

минава птичка някаква летяща,

прицелва се във мъдрата глава...

 

Мъдрецът с кърпа трие си главата:

-Добре че кравата не е крилата!