Де е чорбата? - Илия Точев

Питат ли ме де чорбата

подлюти ме първи път,

питат ли ме де децата

най обичат да ядат,

 

там, веднага отговарям,

на широкия площад,

де се вдигат люти пари

и се носи аромат.

 

Там се храня! Там лъжици

тракат в шумна веселба.

Тамо ордите гладници

сърбат лютата чорба.

 

Кръчмо моя, драга, мила,

пълна със лютивини,

Кръчмо, що си ме кърмила,

пак с чорба ме нахрани!

 

Дето ази да се шляя –

все на чесън лъхам вред.

В теб се храних и желая

в теб да ям и занапред.