Не даваме я - Илия Точев

Не даваме чорбата, подлютила

със чушчица безвкусните ни дни.

И нека ни накаже черна сила,

ако ли кривнем някога встрани.

 

Тя наша е! Тя нази е поила

и в дни на слава, и сред руини.

Ще търсим упование, закрила

във нейните свети лютивини.

 

Не даваме, тъй как не бихме дали

безплътните чеснови идеали

и гюрлите по нашите земи.

 

Не даваме, дор Бог стои отгоре;

навсякъде, где българин говори,

света чорбата българска дими!